Statens ansvarsnämnd

Verksamhetsberättelse 2016
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2009
Verksamhetsberättelse 2008
Verksamhetsberättelse 2007
Verksamhetsberättelse 2006
Verksamhetsberättelse 2005
Verksamhetsberättelse 2004
Besöksadress
Postadress
E-postadress
Telefon
Telefax
.
Ledamöter
.
.
.
.
.
Sekreterare
.
Kansli
Birger Jarls torg 16, Riddarholmen, Stockholm
Box 2290, 103 17 Stockholm
statensansvarsnamnd@dom.se
08-561 671 31
08-20 21 41
.
Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, ordförande
Justitierådet Karin Almgren, vice ordförande
F.d. riksdagsledamoten Gunnar Hedberg
Riksdagsledamoten Annelie Karlsson
Chefsjuristen Heléne Robson
.
Hovrättsrådet Erik Lindberg
.
Chefssekreteraren Katarina Sköldmark
Nästa sammanträde
2017-06-12
Pressmeddelande
2014-05-06
2015-09-08
2015-11-04
webbmaster@dom.se
Senast uppdaterad 2017-05-22
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Allmän information
Nämnden prövar frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avskedande, avstängning och läkarundersökning med tvång beträffande statligt anställda i högre befattningar. Bl.a. verkschefer, domare, åklagare och professorer hör till denna krets. Syftet med en prövning utanför den myndighet där den anställde arbetar och har en högre befattning är att det inte skall kunna misstänkas att kollegor tar obehöriga hänsyn vid prövningen. Nämndens beslut kan, liksom andra beslut av arbetsgivare, bli föremål för en arbetsrättslig tvist.
.
Rätt men också skyldighet att anmäla ett ärende till ansvarsnämnden har den myndighet där arbetstagaren är anställd. Rätt att anmäla har också Riksdagens ombudsmän (JO) eller Justitiekanslern (JK). Skrivelser från allmänheten tas däremot inte upp av ansvarsnämnden. Enskilda, media och andra får alltså vända sig till JO eller JK för att få en prövning. Det är inte ovanligt att enskilda personer skriver direkt till ansvarsnämnden, men sådana skrivelser föranleder inga åtgärder från ansvarsnämndens sida.
.
FS 2007:831         Förordning med instruktion för Statens ansvarsnämnd